Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/a97291ab/public_html/index.php:1) in /home/a97291ab/public_html/index.php on line 13
 LB Rail Systems

Start

Witamy na naszej stronie internetowej!LB Rail Systems spółka z. o. o. z siedzibą w Warszawie,
Prezes Zarządu spółki - Thadeuss Johannes Laba

Jesteśmy partnerami Railway Worksite Safety (RWS) European Consulting Group z siedzibą w Berlinie.

LB Rail Systems specjalizuje się :


1. W wykonaniu usług zabezpieczenia obszarów roboczych i stref bezpośrednich prac remontowych, przy modernizacji i rewitalizacji polskiej infrastruktury kolejowej, zgodnie z wytycznymi Zarządu spółki Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe SA opublikowanymi w instrukcjach kolejowych ID – 1 w par. 62 i 63 , oraz ID – 18 w par. 1-15,


2. W produkcji technologii sygnalizacyjnych, służących do bezpośredniego wykonywania i zabezpieczenia obszarów i stref robót a w szczególności:

· Kolejowej bariery bezpieczeństwa typu ELBE 3 / 2.4 o mechanicznym sposobie mocowania do szyny
· Automatycznych Systemów Ostrzegawczych typu ELBE 57 o różnorodnych konfiguracjach detekcji sygnałów wł./wył. (automatyczne i półautomatyczne włączanie systemu) i o transmisji sygnałów drogami kablowymi i radiowymi,


3. W kalkulacji nakładów rzeczowych , wycenie , planowaniu i bezpośrednim wykonaniu remontów infrastruktury kolejowej lub usług wielkogabarytowymi wysokowydajnymi maszynami kolejowymi we wszystkich technikach naprawczych,


4. W usługach konsultingowo - doradczych dla polskich i zagranicznych podmiotów branży kolejowej a polegających na oferowaniu i wdrażaniu najnowocześniejszych technologii na terenie działania PKP PLK SA - zarządcy polskiej infrastruktury kolejowej - realizacji (w imieniu i dla dostawcy) procedury związanej z uzyskaniem świadectwa dopuszczenia do eksploatacji dla tych technologii, oraz maszyn kolejowych w Urzędzie Transportu Kolejowego w Warszawie.